INFO


Om Danske Udlejere

Danske Udlejere blev stiftet i Aarhus i 1899, under navnet ”Fællesforeningen af Jydske Grundejerforeninger,” og har i dag 29 tilsluttede medlemsforeninger fordelt over Jylland og Fyn, hvortil kommer et antal enkeltmedlemmer på Fyn og Sjælland. De tilsluttede foreninger har tilsammen ca. 4.200 udlejermedlemmer. Foreningen har i 2010 ændret navn til Danske Udlejere, netop for at fremhæve, at vi er landsdækkende og varetager alle bolig- og erhvervsudlejeres interesser, uanset geografisk placering.


Kontakt

Leje-portalen.dk kan kontaktes på kontakt@danskeudlejere.dk.


Etik

Som medlem af Danske Udlejere, indestår ejeren af lejemålet for, at have rådighed over det lejemål der tilbydes, samt at lejemålet er lovligt indrettet og de tilbudte betingelser er lovlige.

Oplever du at en udlejer ikke lever op til ovennævnte krav, bedes du skrive din klage til Danske Udlejere (kontakt@danskeudlejere.dk).

Cookie-information